Totalförsvar? Seminarium den 3 maj

Totalförsvar är ett begrepp som åter aktualiserats. Vilka är hoten, riskerna och sårbarheterna för samhällets funktionalitet och robusthet? Och hur kan ett totalförsvarsperspektiv bidra till att skydda samhället?

Är totalförsvarets roll lika viktig imorgon som igår? Vad är ett hot, vilka är åtgärderna och vem har resurserna att agera mot vårt samhälle? Media skriver om hybrid-operationer, påverkanskampanjer och informationsoperationer. Agerandet från statsaktörer sker mot civila mål (inte minst cyber) och det är inte nödvändigtvis ett agerande med militära medel i konflikt eller krigsförhållande. Finns det ett civilt försvar?

Under ett lunchseminarium kommer representanter för MSB, Försvarsmakten och FMV tillsammans med företagen ge sin bild av pågående uppdrag och utmaningar.

Huvudalare:

  • Konteramiral Jonas Haggren, Försvarsmakten
  • Mats Ström, Försvarets Materielverk
  • Cecilia Nyström, Myndigheten för Samhällets Beredskap
  • Ulf Petersson, Saab AB

Anmälan via info@teknikochsakerhet.se. Seminariet är kostnadsfritt.

Se inbjudan till lunchseminarium Totalförsvaret.

3 maj kl. 11.30-13.00
Storgatan 5, Stockholm