Referat från seminarium om internationella samarbeten

Den 28 februari arrangerade Teknik & säkerhetsforum, Allmänna Försvarsföreningen och Svenska Atlantkommittén ett seminarium om utvecklingen av Sveriges internationella försvarssamarbeten.

De frågeställningar som belystes var bland annat värdlandsavtalet med NATO, det finsk-svenska samarbetet samt det bilaterala säkerhetspolitiska samarbetet med USA.

Följande talare medverkade:

  • Johan Lagerlöf, departementsråd, Försvarsdepartementet
  • Michael Claesson, brigadgeneral, Försvarsmakten
  • Jacob Westerberg, lektor, Försvarshögskolan
  • Charly Salonius-Pasternak, forskare, Utrikespolitiska institutet, Helsingfors
  • Johan Wiktorin, Kungliga Krigsvetenskapsakademin
  • Anna Wieslander, Stf Direktör, Utrikespolitiska institutet
  • Sven-Olof Petersson, Styrelseordförande SIPRI