Referat: Aktiv cyberförmåga

Den 12 april arrangerade Teknik & säkerhetsforum ett lunchseminarium på temat aktiv cyberförmåga.

Det senaste förvarsbeslutet framhåller att Försvarsmakten ha förmågan att genomföra aktiva cyberoperationer. Syftet är ytterst att avskräcka cyberangrepp mot t.ex. kritisk infrastruktur i Sverige.

Under seminariet belystes bland annat rollspelet mellan olika aktörer; vilken roll kan näringslivet spela; och behovet av doktrin och konceptutveckling på detta område.

Följande talare medverkade:

  • Fredrik Wallin, Försvarets Radioanstalt
  • Johan Sigholm, Försvarshögskolan
  • Ingvar Åkesson, Ekelöw