INSTÄLLT: Lunchseminarium om teknik på framtida slagfältet

Dessvärre har vi fått ställa in seminariet om vad det amerikanska försvarsinnovationsinitiativet innebär.
Nytt försök i september, med samma inriktning och innehåll.

Mer information efter sommaren.