Hot, risker och sårbarheter – med ÖB Micael Bydén & Dan Hamilton

Teknik- & Säkerhetsforum arrangerar i samverkan med Svenska Atlantkommittén ett seminarium den 8 december 2016 om svensk säkerhet i en ny tid.

PROGRAM och ANMÄLAN

18:00 Välkomsthälsning Göran Lennmarker ordf. Svenska Atlantkommittén

18:05 Implications of the U.S. Presidential Elections for Nordic and European Security, Dr. Dan Hamilton från Center for Transatlantic Relations vid Johns Hopkins School of Adcanced International Studies i Washington DC.

18:45: Mingel och lättare förtäring

19:30: Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön, Överbefälhavare Micael Bydén

20:00 Avslutning

Datum: 8 december 2016, kl. 18.00-20.00
Plats: Storgatan 5, Stockholm

sakbyden