Aktiv cyberförmåga? Lunchseminarium

Behöver Sverige en aktiv, offensiv cyberförmåga?

Finns det behov av koncept och doktrinutveckling inom cyber? Vilken roll kan avskräckning spela i cybervärlden? Vilken form av ny teknik behöver utvecklas? Vilken roll kan näringslivet spela?
Den 12 april arrangerar Teknik- och Säkerhetsforum ett lunchseminariet om aktiv cyberförmåga.

Huvudtalare:
• Fredrik Wallin, Försvarets Radioanstalt
• Johan Sigholm, Försvarshögskolan
• Ingvar Åkesson, Ekelöw

Läs mer om seminariet aktiv cyberförmåga.